Fremtidens Fritidstilbud

Med folkeskolereformen bliver skoledagen længere - og samtidig bliver åbningstiden i fritidshjem og KKFO'er kortere. Derfor skal fritidsstrukturen i København ændres.

Kortere åbningstid i vores fritidstilbud betyder, at der er mindre tid og færre penge til institutionerne – og dermed færre pædagoger og aktiviteter for børnene. I København ønsker vi fortsat fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet og som skaber en god sammenhæng mellem skole og fritid.

Derfor skal fritidsstrukturen i København ændres med fokus på at:

  • Fritidsinstitutioner for de 6-9-årige børn kun skal være tilknyttet én skole og have én samlet ledelse - men kan godt have til huse på flere matrikler tæt på skolen.
  • Etablere fritidscentre for de ældre børn. Fritidscentrene skal dække et større område, og skal etableres i samarbejde med for eksempel biblioteker, kulturhuse, sportsforeninger o.lgn. Fritidscentre kan også have til huse i flere bygninger.

Du kan finde mere information om Fremtidens Fritidstilbud på hjemmesiden www.kk.dk/fremtidensfritidstilbud