Fremtidens Fritidstilbud

Med folkeskolereformen er skoledagen blevet længere og åbningstiden i fritidsinstitutioner og KKFO’er kortere. Derfor er vi i gang med at ændre fritidsstrukturen i København.

Læs om Fremtidens Fritidstilbud på www.fremtidens-fritidstilbud.kk.dk.